Makineria e paketimit

Sistemi i peshimit me shpejtësi të lartë1

Sistem peshimi dinamik me shpejtësi të lartë

Në industrinë e makinerive të paketimit, ka shumë aplikime të qelizave të ngarkesës, shumica e të cilave janë peshore inspektimi dhe peshimi sasior dhe peshore përcjellëse dhe klasifikuese.Një përdorim kryesor i këtyre sensorëve është zbulimi në linjë i mospërputhjeve në peshë, pjesëve që mungojnë ose udhëzimeve gjatë paketimit.Ato ofrojnë reagime për pajisjet e paketimit për të siguruar që produktet plotësojnë specifikimet dhe kërkesat, optimizojnë përdorimin e materialit dhe përmirësojnë cilësinë e përgjithshme të produktit.Vetë produkti përbëhet nga një transportues peshues, një kontrollues dhe një transportues materiali brenda-jashtë.Transportuesi i peshimit është përgjegjës për mbledhjen e sinjalit të peshës dhe dërgimin e tij tek kontrollori për përpunim, ndërsa transportuesi i furnizimit është përgjegjës për rritjen e shpejtësisë së produktit dhe krijimin e hapësirës së mjaftueshme midis artikujve.Nga ana tjetër, transportuesi i shkarkimit luan një rol jetik në transportimin e produkteve të provës nga zona e peshimit dhe eliminimin e çdo sendi me defekt.Nëse jeni duke kërkuar për llojin më të mirë të sensorit, merrni parasysh qelizat e ngarkesës me një pikë, qelizat e ngarkesës së shakullit ose qelizat e ngarkesës të tipit S.

Sistemi i peshimit-dinamik me shpejtësi të lartë2
Sistemi i peshimit me shpejtësi të lartë3
Sistemi i peshimit me shpejtësi të lartë7
Sistemi i peshimit me shpejtësi të lartë4
Sistemi i peshimit me shpejtësi të lartë5
Sistemi i peshimit-dinamik me shpejtësi të lartë8
Sistemi i peshimit me shpejtësi të lartë6
Sistemi i peshimit-dinamik me shpejtësi të lartë9