Qelizë ngarkuese me rreze prerëse me fund të dyfishtë